açılan dersler atla

Açılan dersler

  • Philosophy  and fundamental principles of statistical profession 
  • Training in statistical consultancy
  • Organizational issues
  • Ethical problems

Rassal sayı üreteçleri. Dağılımlardan rasgele örnekleme. Monte Carlo tahmin. Monte Carlo Tümlev. Sanal deney tasarımı ve uygulamaları.

FB404MB Öğretmenlik Uygulaması

FB409MB Okul deneyimi

Mühendislik Fakültesi EEM482E Veri Yapıları


site haberleri atla

Site haberleri

(Henüz haber gönderilmemiş)