açılan dersler atla

Açılan dersler

  • Philosophy  and fundamental principles of statistical profession 
  • Training in statistical consultancy
  • Organizational issues
  • Ethical problems

Rassal sayı üreteçleri. Dağılımlardan rasgele örnekleme. Monte Carlo tahmin. Monte Carlo Tümlev. Sanal deney tasarımı ve uygulamaları.

5261351 Kodlu C++ OBJECT - ORIENTED PROGRAMMING

Fen Bilimleri Enstitüsü altında Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik


site haberleri atla

Site haberleri

(Henüz haber gönderilmemiş)